Thứ Hai , Tháng Mười 22 2018
Home / Tin tức Kinh tế - Xã hội / Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công ngệ cao Đà Nẵng

Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công ngệ cao Đà Nẵng

Ngày 04 tháng 01 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2018/NĐ-CP về việc quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Nghị định), đây là sự quan tâm lớn của Trung ương đối với Thành phố Đà Nẵng nói chung và lĩnh vực công nghệ cao của Thành phố Đà Nẵng nói riêng nhằm thực hiện mục tiêu, vai trò và động lực lan tỏa của Thành phố Đà Nẵng tại khu vực miền Trung theo tinh thần Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Tổng mặt bằng chi tiết 1/500 Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Nghị định gồm 5 Chương, 12 điều, ngoài điều khoản Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hiệu lực và trách nhiệm thi hành, Nghị định quy định các điều khoản về cơ chế huy động vốn đầu tư phát triển khu công nghệ cao; chính sách ưu đãi đầu tư (ưu đãi về tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, ưu đãi tín dụng đầu tư) và các ưu đãi khác về tiền sử dụng hạ tầng, xuất nhập cảnh.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2018.

 (Tải Nghị định số 04/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 tại đây) 

Ngô Đình Tráng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *