Thứ Sáu , Tháng Năm 24 2019
Home / Tin tức Kinh tế - Xã hội / Thành phố Đà Nẵng: triển khai đánh giá giữa nhiệm kỳ và Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Đầu tư công năm 2019

Thành phố Đà Nẵng: triển khai đánh giá giữa nhiệm kỳ và Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Đầu tư công năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Công văn số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và Xây dựng kế hoạch năm 2019 và các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng triển khai đến các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố về việc (i) đánh giá giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Tái cơ cấu kinh tế và Đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 thành phố Đà Nẵng và (ii) xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2019 thành phố Đà Nẵng.

Ngô Đình Tráng

Tải các file tư liệu và hướng dẫn thực hiện tại đây:

1909.SoKHDT

1.CVguiKhungHuongDan

A.2.KTXH.GiuaKy16.20

B.2.KTXH.2019

C_DTC.2019

C_DTC.GiuaKy16.20

CoCauLaiNenKinhTe

KTXH.2019

6781/QĐ-UBND (Kế hoạch KT-XH 5 năm của UBND TP Đà Nẵng giao)

7386/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Đà Nẵng

2156/QĐ-UBND (Đề án Tái cơ cấu kinh tế TP Đà Nẵng)

1291.signed (Kế hoạch Đầu tư công trung hạn TTg giao)

1178-QD-BKHDT (Kế hoạch Đầu tư công trung hạn Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao)

NQ139.signed (Nghị quyết HĐND TP về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 16-20)

4028_KhunggiuakyvaKH2019 (Khung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *