Trang chủ


Thành phố Đà Nẵng có vị trí chiến lược quan trọng, nằm ở vị trí trung điểm của cả nước, phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Nam và Tây giáp tỉnh Quảng Nam, phía Đông giáp biển Đông, cách Hà Nội 764 km về phía Bắc và cách thành phố Hồ Chí Minh 964 km về phía Nam, Đà Nẵng là đầu mối giao thông lớn nhất của khu vực miền Trung về đường sắt, đường thủy, đường bộ (quốc lộ 1A, 14B), đường hàng không quốc tế. Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) là cửa ngõ ra biển quan trọng của Tây Nguyên, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma và là điểm đầu, cuối của Tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) và các quốc gia ASEAN.


Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX ngày 6 tháng 11 năm 1996 đã phê chuẩn Đà Nẵng chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 01 tháng 01 năm 1997. Với các lợi thế về vị thế địa lý, con người, nguồn lực tài nguyên… và sự vận dụng linh hoạt các đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước, Đà Nẵng đã phát triển và hình thành được những nét đặc thù lớn đáp ứng mục tiêu “Xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX).


Nhằm cơ bản hệ thống hóa các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các dữ liệu cơ bản về quá trình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng phục vụ nhân dân, du khách, nhà đầu tư, doanh nghiệp, các nhà khoa học, quản lý… UBND thành phố Đà Nẵng xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội phục vụ cổng thông tin điện tử thành phố, bố cục hệ thống dữ liệu gồm các nội dung sau:


Phần 1: Giới thiệu, mô phỏng Tổng quan các lợi thế so sánh và kết quả chủ yếu trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.


Phần 2: Hệ thống chỉ tiêu, trên cơ sở Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê của địa phương.  


Phần 3: Báo cáo kinh tế - xã hội, tóm tắt thông tin, dữ liệu của các ngành qua các năm (dữ liệu cập nhật theo thời điểm).


Phần 4: Chương trình “thành phố 5 không”, Chương trình “thành phố 3 có”, đây là đặc trưng của thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển, dữ liệu mô tả các kết quả về các vấn đề xã hội theo mục tiêu của Chương trình.


Đây là lần đầu tiên Thành Phố Đà Nẵng xây dựng website Hệ thống cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội, do vậy không thể tránh khỏi các sai sót. Rất mong sự góp ý của Quý bạn đọc. Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, số điện thoại 05113 822221-Fax: 05113 829184, Email: skhdt@danang.gov.vn.

 Chân thành cảm ơn.