ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU
DIỆN TÍCH, DÂN SỐ VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TP.ĐÀ NẴNG NĂM 2009
DIỆN TÍCH, DÂN SỐ VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TP. ĐÀ NẴNG NĂM 2010
DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN (01/01/2011)