Thứ Tư , Tháng Sáu 23 2021
Home / Liên kết vùng / Văn bản chỉ đạo liên kết vùng / Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2013 của Bộ Chính trị

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2013 của Bộ Chính trị

Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2014 của Bộ Chính trị (khóa IX) nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2020

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *