Thứ Bảy , Tháng Một 18 2020
Home / Hệ thống chỉ tiêu / Ngân sách nhà nước / Quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước

Quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước

ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu20102011201220132014201520162017Ư2018
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn11,41213,5269,09310,70911,73914,64119,242
Trong đó: Thu nội địa9,30710,9386,7468,6129,20412,24015,627
+ Thu nội địa không kể đất4,7015,5075,1986,7557,39810,28912,865
+ Thu từ thuế, phí4,2775,0654,8546,5017,0319,434.03.387
+ Thu tiền sử dụng đất4,6065,4311,5491,8571,8061,9512,762
Thu thuế xuất nhập khẩu2,1052,5882,3472,0972,5352,4013,615
Chi ngân sách địa phương8,48710,52111,15211,36111,333.710,822.011706
Trong đó: - Chi đầu tư phát triển6,0227,4487,3766,4846,320.64,800.05660
+ Chi XDCB5,9267,3087,2119,4294,601.65448
- Chi thường xuyên2,4553,0583,7534,1784,798.15,340.06046

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *